regulator prędkości

regulator prędkości

Przegląd kontrolera prędkości AC


Istnieją trzy typy kontrolerów prędkości AC:

Kombinacja typu kontrolera prędkości (typ standardowy)
Cyfrowy kontroler prędkości wyświetlania
Oddzielny typ kontrolera prędkości

Opis kontrolera prędkości AC


Istnieją trzy typy regulatorów prędkości AC: kombinowany typ regulatora prędkości (typ standardowy), cyfrowy kontroler prędkości wyświetlania i oddzielny typ regulatora prędkości

Środki ostrożności:

Regulator prędkości uruchamia się powoli, a cechy funkcji łagodnego startu.
Po podłączeniu regulatora prędkości do silnika, jeżeli moment obrotowy lub prędkość nie spełniają wymagań, należy wyregulować potencjometr noża po stronie US-52.
Jeśli chcesz zmienić kierunek pracy silnika:
COM i CW są zwarte, a następnie silnik obraca się do przodu.
Jeśli wystąpi zwarcie między COM i CCW, silnik obróci się przeciwnie.
Przełącznik panelu steruje wyłącznie działaniem lub zatrzymaniem silnika. Nie służy do przerwania zasilania. Wyłącz zasilanie, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.

specyfikacje


Rysunki